יום שני, 17 בינואר 2011

פרשת יִתְרוֹ

וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן, חֹתֵן מֹשֶׁה, אֵת כָּל-אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלֹקים לְמֹשֶׁה, וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ: כִּי-הוֹצִיא ה' אֶת-יִשְׂרָאֵל, מִמִּצְרָיִם. (יח, א)

רש"י מפרש - מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק (זבחים קטז), יתרו - שבע שמות נקראו לו רעואל יתר יתרו חובב חבר קיני פוטיאל (מכילתא) יתר על שם שיתר פרשה אחת בתורה ואתה תחזה, יתרו לכשנתגייר וקיים המצות הוסיפו לו אות אחת על שמו, חובב שחבב את התורה, וחובב הוא יתרו שנא' (שופטים ד) מבני חובב חותן משה, וי"א רעואל אביו של יתרו היה ומה הוא אומר (שמות ב) ותבאנה אל רעואל אביהן שהתינוקות קורין לאבי אביהן אבא, בספרי.

יתרו הוא החותן של משה רבנו, יתרו היה כהן גדול של עבודה זרה ועזב אותה והתגייר לאחר קריאת ים ומלחמת עמלק, הפרשנים חלוקים לגבי זמן המפגש בן משה לבן יתרו, אך למפגש מגיע יתרו עם ציפורה אשת משה וילדיה, יתרו מתרשם מאוד מהניסים שעשה הקב"ה לעם ישראל  והוא מהלל את הקב"ה ואף מקריב לו קורבנות, יתרו אף נותן עצה חשובה למשה אייך לערוך רפורמה במערכת המשפט כי למעשה משה הוא זה ששפט את עם ישראל מבוקר ועד ערב, הוא אף מציע לו שהשופטים יהיו אנשים צנועים ולא בעלי תאוות של ממון כי רק כך הם יוכלו לשפוט בצדק את העם, כי מי שחיי בצניעות ובענווה  יודע להבין ולהרגיש חוסר של אדם אחר.

למעשה אפשר לאמור על יתרו שהוא זכה לעבור "סמינר" של ארגון "ערכים" ואח"כ החליט לחזור בתשובה ואנו רואים זאת שהוא אומר בפסוק: עַתָּה יָדַעְתִּי, כִּי-גָדוֹל ה' מִכָּל-הָאֱלֹקים:  כִּי בַדָּבָר, אֲשֶׁר זָדוּ עֲלֵיהֶם(יח,יא), הוא אמר שמשה אמת ותורתו אמת והוא זכה לקבל פרשה שלמה על שמו בזכות החזרה בתשובה שלו.

לאחר העצה שיתרו נותן למשה הוא נפרד ממנו ולא מצטרף לעם ישראל בהמשך המסע במדבר סיני, וגם בהמשך החומש אין זכר ליתרו רק במשך התנ"ך לפי ספר שופטים (פרק ד')מובא שבני "חבר הקיני", ובהם יעל אשת חבר הקיני (שהרגה את סיסרא), שישבו באזור יריחו, היו צאצאיו של יתרו, ואף חז"ל מוסיפים שבני בניו ישבו בלשכת הגזית שהיא הייתה אחת משש לשכות העזרה בבית המקדש השני. לשכה זו הייתה מקום מושב הסנהדרין הגדולה, בית הדין היהודי העליון, שמנה שבעים ואחד חכמים.

היה יותר הגיוני לשמוע לאחר החזרה בתשובה של יתרו על ההמשכיות שלו, ועל בניו שנולדו לו, אומנם חלק מצאצאיו זכו בחלק חשוב בעם ישראל, אבל הרבה המשכיות אין ליתרו, למה?  יתרו התרשם מאוד מהניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא "התחזק" לקח על עצמו כיפה וציצית ושמירת שבת וזהו, הוא לא השקיע מאמץ בהנחלת המסורת של עם ישראל לבני, הוא פשוט ריחם עליהם , הוא היה מודע למצוות של עם ישראל אבל הוא ראה את הכוס הריקה הוא ראה רק את הקושי בקיום המצוות ולא ראה את החיות שהמצוות נותנות למי שמקיים אותם, הוא לא רצה שהבנים שלו יקומו מידי מוקדם כדי להתפלל שחרית, ואיסורים בתורה היו ניראים קשים ליישום על בניו, הוא הבין שהכול אמת אבל העדיף לא להיות "קיצוני" בדת והסתפק רק הוא בקיום של המצוות, ולכן הוא לא זכה להמשכיות. שאדם זוכה לחזור בתשובה ולשמור תורה ומצוות עליו לחנך את בני ביתו באהבה ובהבנה לקיים את המצוות, זה מצוין שאדם מתפלל כל יום ומקיים תורה הוא מצוות אבל עליו לשלב את ההדרכה של בני ביתו בקיום תורה ומצוות, הקפדה על מצוות כהלכתן אינה באה להעיד על קיצוניות, כדי שלאדם יהיה המשכיות בקיום התורה בבניו עליו לשמש דוגמא ולקיים באהבה את כל המצוות גם אם הם קשות ולהנחיל אותם לבני ורק כך הוא יזכה להמשכיות. בחינוך לעבודת השם יש להקפיד על כל פרט ועל קיום כל מצווה, אם אדם מקל ראש במצווה מסוימת הדבר יכול לגרום וליציאה מהדרך ואי המשכיות.

קיום תורה ומצוות בצורה מלאה היא כלי חשוב מאוד בהמשך הקיום של העם היהודי, שאדם מונע מעצמו ללכת למקומות מסוימים או להשתתף באירועים "לא צנועים" אין הדבר בא להעיד עליו שהוא דתי קיצוני, כי ברגע שהוא לא יקפיד על כך מלבד זאת שהוא עובר על עברות חמורות מהתורה הוא גורם לזלזול בקיום המצוות  ומנתק את ההמשכיות שלו בקיום תורה מצוות והמשך הקיום שלו כאדם דתי ושל כל עם ישראל.

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

חזק וברוך!!