יום ראשון, 13 בפברואר 2011

פרשת כִּי תִשָּׂא

בשבת הקרובה אנו נקרא את פרשת פרה אדומה , בבית הכנסת מוצאים 2 ספרי תורה מן ההיכל בראשון יקראו 7 עולים בחובת היום בפרשת "כי תשא" ולאחר הקדיש המפטיר יקרא מהספר השני את פרשת פרה אדומה פרשת פרה עוסקת בטהרה מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה. בשל כך, יש הסוברים כי חיוב קריאת פרשת פרה הוא מן התורה ,ולאחר מכאן יאמר קדיש ויקרא את ההפטרה מספר יחזקאל לו "וזרקתי עליהם מים טהורים".

ר"י אברבנאל מבאר וזרקתי עליכם מים טהורים - כי כמו שהנידה [כדי] להתקרב אל בעלה תטבול במים חיים להיטהר מהטומאה, כן ישראל יסירו מעליהם עוונותיהם בעניין שיישארו טהורים ונקיים מהם, והנה ייחס התשובה אליו יתברך באמרו: 'וזרקתי עליכם', לפי שתשובה לא תשלם אלא עם העזר הא-לוקי שיושפע על החוטא לשוב אליו, וכמו שאמר (איכה ה', כא) 'השיבנו ה' אליך ונשובה'.

כל הטיהור הרוחני נעשה לקראת חג הפסח חג הגאולה , אנו מכינים את עצמנו לקראת הגאולה : "בניסן נגאלנו ובניסן עתידין להיגאל".

בפרשה מוזכר שוב עניין קדושתה של השבת ומעלת שמירתה בפסוקים טו –יז  וקטע מסתיים במילים "שבת וינפש".

שבת הוא יום המנוחה הלאומי של עם ישראל וממנו למדו שאר אומות העולם שכדי ליצור חברה שתתרום יותר לשוק העבודה חייבים לשמור על המנוחה, יום השבת ומנוחה הוא בין החוקיים החברתיים הראשונים שהעולם קיבל, מנוחה ביום הזו חשובה מאוד כדי שיהיה לנו כוחות, הכוחות שאנו זקוקים להם ולכן זיכינו לנוח בשבת הם כדי שנקדיש אותם לעבודת השם יתברך. את יום השבת יש להקדיש למנוחה וללימוד תורה.

מסופר על יהודי  עשיר  שחיי ברוסיה במאה הקודמת ולשם עסקיו הוא היה צריך לנסוע לעיר אחרת , מכיוון שבעבר אמצעי התחבורה היו שונים ואופן החיים היה שונה , הוא היה צריך לשהות לרגל עסקיו קרוב לחודש בעיר אחרת ורחוק מביתו, באחד הימים שהוא שוהה בבית אחר בעיר אחרת דופק על הדלת משהוא, הוא פותח ולא פחות ולא יותר הוא פוגש את  הקבצן של העיר שלו שבא לחפש את מזלו בעיר הזו, הוא שמח לפגוש אותו ומציע לו להיכנס ,הקבצן ממהר לדרכיו והוא אומר לו תישאר והקבצן משיב שהוא צריך עוד לעבור ולבקש נדבות מעוד בתים , העשיר מציע לו חמישים רובל תמורת זה שהוא יישאר אצלו הערב בבית והקבצן מסכים, העשיר מציע לקבצן לאכול ארוחה חמה ולאחר הארוחה הוא רוצה לשמוע ממנו מה חדש בעיר שלו ומה שלום בני ביתו.

הקבצן אומר לו שהוא עייף והוא רוצה ללכת לישון, העשיר כועס, למה הכנסתי אותך לביתי נתתי לך כסף ואוכל כדי לשמוע מה שלום אשתי וילדי,ואתה הולך לישון.

ככה אנו בשבת אוכלים ושותים בזכות השפע הגשמי שבורא עולם מוריד עלינו, ואח"כ רוצים לישון, מה עם משהוא לטובת הקב"ה, מה עם לימוד תורה בשבת ? מה עם ללמוד קצת הלכות שבת? למה לא להצטרף לשיעור בבית הכנסת?

חשוב לנוח, אבל השבת לא נועדה רק לשינה אלא במיוחד כדי שנוכל ללמוד תורה בנחת וביישוב הדעת, לכן עלינו לנצל את השבת כדי ללמוד עוד ועוד תורה.

עוד בפרשה מסופר על בניית עגל הזהב, אהרון מקבל את כל הנזמים של בנות ישראל לטובת בניית עגל הזהב, איפה ההיגיון של אותם נשים, הרי לאישה זכתה בבינה יתרה, והאם מהזהב הזה יצא גואל לעם ישראל?

אותם נשים ידעו שלא מדובר בעניין רציני , אבל מכיוון שמדובר בבנות ישראל הקדושות הם פשוט ענו לצווי בעליהם שביקשו מהם את הזהב, כמו כן הם ידעו שמכיוון שהם נתנו את הנזמים בקלות ודבר המתקבל בקלות אין בו ברכה לכן הם לא חששו יותר מידי מהמהלך.

ובורא עולם משלם שכר לכל בריה על מעשיה, גם על המעשה הזה שהם כיבדו את בעליהם, מובא בשם האר"י הקדוש שבפרשת בראשית מובא הפסוק "וְאֶל אִישֵׁךְ תְּשׁוּקָתֵךְ וְהוּא יִמְשָׁל בָּךְ", אותם נשים שעשו רצון בעליהם זכו לתקן את הקללה הזו ולהפוך אותה לברכה, ואמר הארי הקדוש כל אדם שאשתו "מושלת בו" תורתו מתקיימת.

כל המכבד רצון אשתו ומקבל את רצונותיה זוכה שתורתו שהוא לומד מתקיימת והוא עולה מעלה מעלה בדרגות התורה ומי שלא עושה ככה לא משנה כמה תורה הוא למד היא לא תתקיים אצלו.

קבלת רצון האישה ומרותה אינה הכוונה להיות "שפוט" של האישה אלא לכבד אותה בצורה מלאה ורק ככה ניתן לזכות לקבל להבין את לימוד התורה הקדושה.

שבת שלום!

אין תגובות: