יום רביעי, 17 בנובמבר 2010

פרשת וישלח

בס"ד

"הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי, מִיַּד עֵשָׂו: כִּי-יָרֵא אָנֹכִי, אֹתוֹ--פֶּן-יָבוֹא וְהִכַּנִי, אֵם עַל-בָּנִים (לב,יב)".

מיד אחי מיד עשו -רש"י- מיד אחי שאין נוהג עמי כאח אלא כעשו הרשע.

יעקב אבינו בפרשה מתכונן לקראת המפגש עם עשו אחיו, לאחר שנים רבות שלא נפגשו יעקב מוצא את עצמו בחששות כבדים לקראת המפגש הנ"ל, אומנם יש לו הבטחות מהקב"ה שהוא יזכה לאריכות ימים ולהרבות את זרעו, אבל יעקב אבינו אינו סומך על הנס ומכין את עצמו לקראת המפגש, אפילו שעשו הוא האדם הרע בסיפור ויעקב אמור להינצל , יעקב אבינו לא מזלזל חלילה באויב שלו ומנסה לבדוק מה הם הזכויות של רשע כעשו , למרות מעשיו הרעים היו לו מעט מעשים טובים ויתכן שזה מה שיעמוד לזכותו, יעקב מבין שהוא גרם לעשו עוול , אומנם המטרה של יעקב הייתה לשם שמיים ולא במטרה לפגוע באחיו , אבל הוא מבין שעשו נפגע ממנו וקשה לרצות אדם שגרמת לו עוול, לכן יעקב מנסה לפייס את אחיו במתנות ובמילים טובות, במסר שיעקב מוסר לאחיו דרך המלאכים שהוא שולח, הוא מספר על התקופה הלא קלה שהוא גר בבית לבן, ולמרות מה שעבר הוא שמר על דרכו וקיים מצוות ולא סטה מהדרך.

המדרש אומר שיעקב חשש שהזכות של "ישיבת ארץ ישראל " , תעמוד לזכות עשו, שנים רבות עשו קיים את המצווה החשובה של ישוב ארץ ישראל , מה שנמנע מיעקב אבינו , מעלת הישיבה בארץ ישראל ויישוב הארץ היא חשובה מאוד, כנאמר בגמרא : "א"ר ירמיה בר אבא א"ר יוחנן: כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל - מובטח לו שהוא בן העולם הבא"ועוד מובא במסכת כתובות דף קיא/א: אמר רבי אלעזר כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון שנאמר ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עוון אמר ליה רבא לרב אשי אנן בסובלי חלאים מתנינן לה.

יעקב חשש מאוד שהזכות הזאת תעמוד לטובת עשו למרות מעשיו הרעים, אך מובא בשם "אבני אזל" לפיכך ציוה לומר לעשו:"עם לבן גרתי"- אומנם אתה עסקת בישוב ארץ ישראל , אולם אני נאבקתי כל הזמן נגד לבן , כדי לחנך את בני ליהדות שלמה , לא רק למצווה אחת בלבד, כי אם תרי"ג מצוות שמרתי – נטעתי בהם את דעת ה', שיש לקיים את כל מצוות התורה , וממילא אין לבוא אלי בטרוניה על שום שהזנחתי במקצת את מצוות " ישוב ארץ ישראל".

יעקב אבינו מסביר לנו שהמצווה החשובה פה היא מצוות החינוך, כי מצוות חינוך היא מצווה שמתקיימת כל הזמן , ישוב ארץ ישראל היה מופסק שנים רבות בגלל הגלות אבל את מצוות החינוך של הילדים לעולם לא מפסקים ולא על חשבון דבר אחר. אחת הסיבות שנשים פטורות ממצוות שזמן הוא הגורם שלהם, כי נשים עסוקות במצווה הגדולה ביותר של חינוך הילדים, אישה יכולה להפסיד את קריאת התורה בבית הכנסת שזה דבר חשוב מאוד, אבל היא פטורה כי היא עוסקת במצוות חינוך הילדים, כל זמן שהאישה מטפלת בילדים היא מקיימת מצווה, גם החלפת חיתול לתינוק היא מצווה גדולה שהאישה עושה, ולכן אין לה להצטער על כך שהיא מפסידה דברים שבקדושה, אבל מצוות כמו הדלקת נרות חנוכה וקריאת מגילה אישה חייבת בהם , כי לנשים היה חלק חשוב בנס, ואין שמחה אמיתית בבית ללא שותפות האישה, אולי בחיי היום יום לאישה יש פחות זמן לדברים שבקדושה תפילה ולימוד התורה, אבל שמדובר במצוות של שמחה, עלינו דבר ראשון לשמח את האישה , כי אין שמחה בבית אלא בזכות האישה.

המאבק בין יעקב לעשו כפי שאומר הרש"ר הירש הוא מאבק בין שני תפיסות עולם, יעקב מגיע עם משפחתו הרחבה , עשו מגיע עם אנשיו, היהדות מייצגת את המשפחה במרכז החיים, בתרבות עשו חיי השעה הם הקודמים, הכח ,הזוהר, הפוליטיקה המלחמה... ובסופו של יום הדרך הנכונה היא דרכו של יעקב .

והיום אנו רואים איך התרבות של עשו מתפרקת בעולם הגשמיות, דרכו של עשו מביאה צרות ומלחמות לעולם, ומה שיביא את הגאולה ב"ה היא ללכת בדרכו של יעקב אבינו.

חבלו של משיח

אנו נמצאים בתקופה קשה מאוד ואלו הם הזמנים לקראת בואו של משיח צידקנו ב"ה, "שאלו תלמידיו את רבי אלעזר: מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? - יעסוק בתורה ובגמילות חסדים". .... לכן הרוצה להשתדל להפחית נזקיו, הדרך היא ברבוי צדקה.

הימים שאנו עוברים הם ימים קשים רק לשמוע את מהדורות החדשות בשבוע האחרון ניתן להבין כמה המצב קשה, איפה שלא מסתכלים רואים רק צרות, כדי להינצל מתקופה זאת יש להרבות בלימוד תורה וגמילות חסדים כי אין דבר אחר שמגן על האדם זולת לימוד התורה וגמילות החסדים ומתן צדקה, אדם שקובע עיתים לתורה ועוזר לסביבה הקרובה זוכה לשמירה מיוחדת מידי שמים .

שבת שלום!

תגובה 1:

יואל כהן אמר/ה...

חומר יפה מאוד.

הרבה הצלחה, ושתזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

שבוע טוב