יום שלישי, 23 בנובמבר 2010

פרשת וַיֵּשֶׁב

"וַיְהִי כְּהַיּוֹם הַזֶּה, וַיָּבֹא הַבַּיְתָה לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ; וְאֵין אִישׁ מֵאַנְשֵׁי הַבַּיִת, שָׁם--בַּבָּיִת." (לט,יא)     רש"י -  לעשות מלאכתו - רב ושמואל חד אמר מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו עמה אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביו וכו' כדאיתא במס' (סוטה דף ל).

מבוא בשם רבי מאיר מפרמישלן ז"ל שדרכו של יעקב אבינו הייתה שלא לשנות מאומה במלבושו המסורתי, ולעומת זאת יוסף ניסה להסוות את מהותו הפנימית הרוחנית בכך שלבש בגדים שתואמים את רוח הזמן בביתו של פוטיפר, השהות של יוסף בביתו וההצלחה שלו גרמה לו לשנות את דרכו החיצונית והוא החל לסגנן לו גינונים שונים ואף היה עסוק בטיפוח יופיו כפי שרש"י אומר "מתקן שערו, ממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפה", לרגע הוא שכח שהוא עבד בביתו של אדונו ושכח את צערו של אביו, השינוי בלבוש גרם לפרצה  שהביאה את יוסף בסופו של יום לידי מעצר, מכיוון שיוסף התלבש באופן רגיל וברוח "האופנה" של אותם ימים ולא שמר על מלבושו המסורתי מבית אבא, הדבר גרם לכך שאשת פוטיפר הבינה שניתן להקל ביוסף והמראה החיצוני של הלבוש שלו הראה אותו כאדם רגיל, ולא כפי שהוא היה באמת תלמיד של יעקב אבינו, ולכן אשת פוטיפר הרשתה לעצמה להתקרב אליו וכך הביאה אותו למצב שהוא כמעט ונכשל באשת איש.

נושא לבושו של יהודי הוא חשוב מאוד, בני ישראל ניצלו ממצרים בזכות שלא שינו את שמם ואת שפתם ואת מלבושם.  על יהודי להתלבש בהתאם ללבוש המסורתי של הוריו, חבישת כיפה בלבד אינה מספקת להעיד על האדם שהוא יהודי שומר תורה ומצוות, לבגדים יש חשיבות רבה.

אומנם ישנם רבים שלבושים ונראים ע"פ מלבוש כרבנים מכובדים אך למעשה הם לא מקיימים מצוות בפועל אלא לבושים רק כשומרי תורה ומצוות, וחשוב מאוד הפנימיות של האדם ולא החיצונית, ועל האדם להצדיק את הבגדים שהוא לובש אומנם כפי שנאמר תמיד שלא הכובע קובע ולא המעיל מועיל וגם לתיש יש זקן, אבל הלבוש הוא סוג של גדר, רצוי שיהודי שומר תורה ומצוות ובעל יראת שמיים יתלבש בצורה מכובדת, כאשר יהודי לבוש בצניעות ובעל זקן הדבר גורם ליחס אחר כלפיו, לעומת זאת שרואים יהודי עם כיפה אך לבוש בבגדים ססגוניים וע"פ צו האופנה, יש מי שיגרום להקל ראש ביחס לאותו יהודי, אפשר שאותו יהודי הוא בתוכו בעל חסד וירא שמיים, אבל לבגדים באופן טבעי יש השפעה על תגובות הסביבה, "האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב", הקב"ה יודע מה תוכנו של כל יהודי, אבל בני אדם מתרשמים מהצורה חיצונית.

אשת פוטיפר הרשתה לעצמה להקל ראש ביחס ליוסף הצדיק בגלל שהיא ראתה אותו לבוש בבגדים רגילים ועסוק בטיפוח שערו ובכך היא זלזלה ברמה הרוחנית שלו והדבר גרם לה לחשוב שניתן לפתות את יוסף, אם הוא היה שומר על חזות ולבוש מסורתי כמו בבית אביו הדבר היה יכול להימנע, גם אישה היוצאת לרחוב ולבושה בצניעות מונעת מעצמה הטרדות של פרחחי הרחוב, כאשר רואים אישה עם כיסוי ראש מלא מבינים שהיא אשת איש ושרואים שהלבוש שלה צנוע מתייחסים אליה בכבוד, ואף אותם מטרידים אומרים לעצמם, עזוב זאת דתייה לא מתעסקים איתה.

עלינו לזכור שהלבוש של האדם מכבד אותו ואף משמש לו כשמירה, במיוחד גבר שלובש טלית קטן ומרגיש אותו על גופו במהלך היום ואף רואה את הטלית וממשש  בבגדו במהלך היום הדבר מרחיק אותו מפני העבירה.

אין תגובות: